Vi kan rekrytering och bemanning

Bryggan mellan studenter och näringslivet

Vad erbjuder vi?

Handels Rekrytering genomsyras av ett brinnande engagemang,
efter att skapa långsiktiga relationer och att alltid uppfylla våra höga krav på kvalité.
Vi arbetar helt enkelt med att sammanlänka kompetenta personligheter med arbetsgivare som vill stärka
sitt företag genom nya drivna tillskott.

VÅRA TJÄNSTER