Isabelle Berndtsson fick upp ögonen för IT-världen

Läs om hur Isabelle tog chansen att använda sig av sina spanska kunskaper på en professionell nivå och skaffa sig erfarenheter inom B2B sales.

 

– En kort beskrivning om var du jobbade, hur länge du jobbade där, i vilken omfattning och vad som hände sen?

Jag jobbade på Idevio AB under vårterminen 2015, ca 10h i veckan. Idevio är ett mjukvaruföretag som utvecklar kartprodukter och har nära samarbete med Qlik. Min roll var Internal Sales Manager och jag höll framför allt i kontakten med de internationella kunderna. Jag hade gärna fortsatt min tjänst men då jag kom in på en master i Lund så fick utbildningen gå före.

– Hur kommer det sig att du från början sökte jobbet?

I tjänstebeskrivningen efterlystes spanska och då jag precis kom hem efter tre terminer i Spanien och hade en välutvecklad spanska ville jag ta tillfället i akt att använda mig av mina språk.

– Hur uppfattade du tiden som externt anställd på Handels Rekrytering?

Som mycket positiv. Kontakten med Handels Rekrytering sköttes exemplariskt, mycket professionell intervju samt att min utveckling följdes upp, utvärderades och det var viktigt att jag trivdes på arbetsplatsen.

– Hur har tiden som externt anställd på Handels Rekrytering hjälpt dig i ditt yrkesliv?

Oerhört mycket. Jag har fått B2B sales som erfarenhet, samt fått bevisa att jag kan använda mig av både spanska och engelska professionellt. Dessutom har jag fått upp ögonen för IT-världen och jag skulle gärna se en fortsatt framtid inom branschen.