Tips - Intervjun

Vad ska man tänka på inför en intervju?

Tänk på att intervjun är ett samtal och ett tillfälle där du får chans att visa vem du är samtidigt som du får en chans att känna lite på din eventuellt framtida arbetsgivare.

Kom förberedd till intervjun. Tänk innan igenom vilka sidor du vill framhäva hos dig själv som kommer hjälpa dig i den tjänst som du har sökt. Var påläst om företaget, det visar på engagemang.

När du kommer till intervjun, tacka ja till kaffe, det visar på artighet. Om du inte tycker om kaffe, ta då vatten eller te.

De som intervjuar känner inte dig, våga därför visa vem du är och våga framhäva dina styrkor. Tänk att du själv äger din egen historia och i den finns inga rätt eller fel, med andra ord: äg din berättelse! Kom dock ihåg att de som intervjuar dig antagligen är de som sedan ska anställa dig. Säg därför endast sådant som du själv känner att du kommer kunna leva upp till. Var dig själv, kom ihåg att det inte bara är du som ska passa för organisationen, den ska även passa dig. Det som ska uppnås är en bra matchning mellan er.

Vanliga frågor är sådana om dina starka och svaga sidor. Försök i dessa svar undvika klyschor då detta inte säger intervjuaren något om dig utan det blir snarare ointressant. Visa istället att du har självinsikt och våga berätta om vad du själv anser att du behöver jobba på. När du vill framhäva dina kompetenser, gör detta genom att sätta dem i ett sammanhang och berätta på vilket sätt dessa är dina styrkor. Det här skapar en mer rättvis och djup bild av dig vilket även ökar din trovärdighet.

Kom ihåg att intervjuer är roliga, hur ofta får man prata om sig själv samtidigt som någon lyssnar aktivt och är intresserad av dig? Lycka till!

Här nedan följer några snabba tips!

Innan intervjun

  • Kom ihåg att det är ett samtal – tänk på att det är ett tillfälle där du får lära känna organisationen
  • Kom förberedd – tänk innan igenom vad du vill framhäva hos dig själv
  • Läs på om företaget innan – det visar på engagemang

Under intervjun

  • Tacka ja till kaffe – det är artigt
  • Våga visa vem du är – äg din egen historia, det finns inga rätt eller fel
  • Framhäv de styrkor hos dig själv som kommer hjälpa dig i tjänsten
  • Säg endast sådant som du känner att du kommer kunna leva upp till – du ska ju troligtvis jobba med de du intervjuas av
  • Undvik klyschor – de är intetsägande och ointressanta för de som intervjuar dig
  • Framhäv dina kompetenser genom att sätta dem i ett sammanhang – då får intervjuaren en mer rättvis och djup bild av dig, detta kommer att öka din trovärdighet