Malin Andersson fick heltidsanställning direkt efter studierna

Läs om hur Malins anställning som extern konsult hos Handels Rekrytering efter drygt en månad ledde till en heltidsanställning.

Jag jobbade (och jobbar fortfarande) på ett rådgivningsföretag som är specialister inom räntehandel. Företaget är en oberoende aktör som handlar olika typer av räntebärande papper (bla obligationer) åt sina olika kunder. Jag började arbeta här i början av maj 2015, då cirka 20 timmar i veckan, och var ett extrajobb som jag hade vid sidan av mina ekonomistudier. I slutet av maj erbjöd de mig en heltidsanställning som jag tackade ja till. Jag tog min examen första veckan i juni och började jobba här veckan därpå.

Under vårterminen höll jag utkik efter olika ekonomijobb som jag skulle kunna tänkas jobba med när jag blev färdig med mina studier. När jag såg Handels Rekryterings annons för jobbet på ARR tyckte jag det var perfekt att kunna påbörja en deltidstjänst redan innan jag tagit examen. Dessutom framgick det att det fanns möjligheter att kunna få en anställning där i framtiden. Dock räknade jag inte med att jag skulle få en heltidstjänst så tätt inpå mina avslutade studier.

Jag var externt anställd på Handels Rekrytering drygt en månad, och jag fick mycket goda intryck av dem. Vi hade uppstartssamtal, och kontinuerliga utvärderingssamtal, då de ville se till att jag fick det stöd och den upplärning jag behövde på mitt nya jobb. Därefter har vi haft utvärderingssamtal. De verkar mycket måna om sina anställda, och det är kul att se!

Det faktum att jag fick en heltidsanställning som påbörjades veckan efter min examen talar sitt klarspråk. Anställningen på Handels Rekrytering gav mig möjligheten att få just detta jobb. Jag hade inte hittat detta jobb annars, då det är ett mindre företag som jag inte tidigare kände till.