Hur det fungerar

Ett samarbete med Handels Rekrytering börjar alltid med en gedigen behovsanalys. Vi anser att grunden för ett lyckat projekt är att båda parter har rätt förutsättningar och samma mind-set. Således vill vi alltid träffa våra kunder på ett möte där vi tar en kravprofil som ligger till grund för det fortsatta arbetet med att hitta rätt person för just er.

Efter mötet skickar vi en offert och efter godkännande drar vi igång rekryteringsprocessen. Med kravprofilen som utgångspunkt tar vi fram annonserings- och intervjumaterial. Våra kandidater går igenom en intervjuprocess som består av en telefon- samt en kompetensbaserad djupintervju. De kandidater som är bäst lämpade för tjänsten presenterar vi för er och ni får möjlighet att hålla en slutgiltig intervju med de kandidater ni önskar träffa.

Vi är medvetna om att alla företag ser olika ut och har olika behov, därför är vi flexibla i hur vi arbetar och för gärna en dialog kring hur vi kan göra samarbetet med just er optimalt.

Tidigare samarbeten